NuanceComp ODR dossier

Het online dossier met behoud van nuance dat compact kan blijven.
Daarmee komt u tot de kern van de zaak.


Online Dispute Resolution dossier.

ODR staat voor Online Dispute Resolution, het online oplossen van een conflict. Conflictdossiers hebben de neiging om te groeien. Steeds meer documenten en e-mails. Reageren op elkaar met steeds nieuwere en aanvullende informatie. En omdat er een conflict is mag er niets worden weggegooid. Alles zou als bewijs kunnen dienen. Het conflictdossier moet volledig zijn. Terecht. En zou daarmee omvangrijk moeten zijn. Dat was zo maar hoeft niet meer. Alles moet vindbaar zijn, maar alles hoeft niet gelezen te worden. Als informatie achterhaald is door nieuwere informatie, waarom moet de oude informatie dan nog gelezen worden? Natuurlijk ook oude informatie moet vindbaar zijn, en dat is het ook in de geschiedenis. Laat de software maar het onderscheid maken tussen oude informatie, in de geschiedenis, en actuele informatie, direct leesbaar in het dossier. Kom tot de kern van de zaak, dat scheelt enorm in de omvang van het conflictdossier. Via overzicht kunt u hierover detailaspecten lezen.


Groei dossier.

Logo_video
Conflictdossiers groeien in de tijd. Het grijze dossier is het gewone dossier, dat steeds meer groeit in de tijd. Het witte en het zwarte dossier samen zijn het NuanceComp-dossier. Het witte (signaal) en zwarte dossier (ruis) zijn samen even groot als het grijze dossier. Maar u hoeft alleen het witte, het compacte, dossier te lezen. Klik op de bovenstaande afbeelding om een korte "video" te zien van dit proces.


In ontwikkeling.

NuanceComp is in een vergevorderd ontwikkelstadium. Maar het is nog niet gereed. Via e-mail : info@wikiation.nl kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Innovatie.

Deze techniek is als innovatie erkend door Innovating Justice : www.innovatingjustice.com:NuanceComp Hier kunt u ook achtergrondinformatie lezen over deze innovatie.